Результати з 1 по 4 із 4

Тема: Макроекономічні показники

 1. #1
  Початківець
  Створено
  серпень 2014
  Місце
  Полтава
  Дописи
  87
  Подякував
  43
  90 Подяк в 54 Дописах

  Макроекономічні показники

  Продовжуючи тему про фундаментальний аналіз, поговоримо про основні макроекономічні показники, на які звертає увагу валютний ринок.

  ВВП
  На курс валюти країни впливає не стільки абсолютне значення її валового внутрішнього продукту (GDP, Gross Domestic Product), скільки величина його зміни (тобто, зростання або спадання). Показники ВВП зазвичай публікуються щоквартально і обчислюються у відсотках зміни до відповідного періоду попереднього року. У перший місяць кварталу, наступного за звітним, публікують попередні дані, які в наступні місяці кварталу уточнюються.
  Зазвичай, зміни ВВП тієї чи іншої країни впливають лише на курс її власної валюти. Але дані по ВВП деяких держав мають істотний вплив на всю світову економіку (а, відповідно – і на світовий валютний ринок). Насамперед, це США та Китай. В Європі ж на курс євро впливають не лише показники єврозони в цілому, але і дані по ВВП окремих країн (особливо, найбільших).

  Зайнятість
  Показники ринку праці теж мають велике значення для оцінки стану економіки країн, а, отже, й курсів їх валют. Вважається, що існують певні закономірності між зростанням (чи спаданням) рівню безробіття та збільшенням (чи зменшенням) ВВП країни.
  Рівень безробіття визначається, як процентне співвідношення кількості безробітних до загальної кількості працездатного населення. Для здорової економіки вважається нормальним рівень безробіття в межах 3-5%. В Європі ситуація з зайнятістю трохи гірша, ніж в США. Тому і показники безробіття там, зазвичай, дещо вищі, і курси європейських валют до змін на ринку праці нерідко чутливіши.

  Крім, власне, рівня безробіття, в США публікують іще один важливий показник стану ринку праці: так звані «пейроли» (NFP, NonFarm Payrolls). NFP – це кількість створених нових робочих місць у несільськогосподарських секторах економіки США. Публікація даних NFP (вона відбувається у першу п’ятницю кожного місяця) нерідко супроводжується значними швидкими рухами у основних парах з американським доларом (особливо, якщо дані, що виходять, відчутно відрізняються від прогнозованих). Щоб збільшити прибутки (або, відповідно, зменшити збитки), брокери під час виходу «пейролів» часто розширюють спреди (особливо у доларових парах) у 2-3 рази.

  Інфляція
  Інфляція – це один з основних, але досить складних макроекономічних показників. Поняття інфляції, тобто, здешевлення грошей, має безпосереднє відношення до ринку Форекс, де цими грошами, власне, і торгують. Але, на відміну від ВВП чи рівня безробіття, інфляцію не вимірюють одним конкретним показником. Рівень інфляції у тій чи інший країні оцінюють за сукупністю декількох індикаторів.

  Насамперед, це індекс споживчих цін (CPI, Consumer Price Index). Власне, значення має не стільки сам індекс, скільки його зміна. Тому часто значення самого індексу навіть не публікують, а публікують лише його зміну у відсотках до попереднього місяця та до попереднього року. Публікація даних відбувається, зазвичай, у середині кожного місяця. Крім загального, не менше (а може, навіть, більше) значення має базовий індекс споживчих цін (Core CPI). Базовий CPI: це індекс споживчих цін за виключенням найбільш плаваючої їх групи – цін на продукти харчування та енергоносії. Core CPI публікується одночасно із загальним CPI.

  Ще одним показником інфляції є індекс цін виробників (PPI, Producer Price Index). PPI відображає зміну оптових цін на матеріали, сировину та товари проміжного споживання.
  Цей індекс має менший вплив на ринок валют, аніж CPI, але теж має деяке значення. Особливо, якщо в даний момент інфляція є одним з основних факторів, що відслідковуються центробанком країни при прийнятті рішень про зміни в монетарній політиці.

  Також до показників інфляції можна віднести дефлятор ВВП (GDP deflator). Це відношення ВВП, обрахованого у поточних цінах (номінального ВВП), до ВВП, обрахованого у цінах деякого базового періоду (так званого, реального ВВП). Дефлятор публікується одночасно з показниками ВВП. На відміну від CPI, дефлятор не враховує зміну цін на імпортні товари, але відображає цінові коливання на всі товари, а не лише ті, що входять у споживчий кошик.

  Відсоткові ставки
  Мало які макроекономічні фактори мають такий постійний вплив на валютний ринок, як відсоткові ставки. Існує велика кількість відсоткових ставок, що встановлюються різними державними та комерційними організаціями. Але найважливішими з них є облікові ставки центральних банків та фіксовані ставки доходу по державних цінних паперах.

  Коли говорять про «ставку центробанку» - насправді мають на увазі, як правило, одну з декількох відсоткових ставок, які встановлюють центральні банки всіх країн. Для США найчастіше мається на увазі ставка по федеральним фондам (FFR, Federal Funds Rate), що встановлюється на зборах Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC, Federal Open Market Committee). Ці збори (а отже – і встановлення ставки) проводяться, як правило, кожні сім тижнів, але можуть бути проведені і позачергові збори, якщо цього потребуватиме ринкова ситуація.

  Для Європейського Центрального Банку (ECB, European Central Bank) ключовою є ставка рефінансування (Refinancing tender rate) – мінімально можлива процентна ставка на залучення коштів центробанка. Є й ще одна важлива відсоткова ставка ЄЦБ – ставка по депозитах (Deposit rate). Це ставка, за якою банки можуть розміщати свої кошти на рахунках Європейського центробанку. До речі, у червні 2014-го року ЄЦБ вперше в історії встановив від’ємне значення Deposit rate (тобто, не центробанк виплачує відсотки по депозит, а навпаки, вкладник платить за право тримати гроші на рахунку в ЄЦБ). Відсоткові ставки Європейського Банку публікуються у перший четвер кожного місяця.

  Ще одна категорія відсоткових ставок, що значно впливають на валютний ринок – це ставки по державним облігаціям. Власне, більш цікавими є не стільки самі ставки доходу (адже вони, як і номінал, є незмінними за весь період обігу облігації), а такий показник, як дохідність державних паперів – відношення доходу по ним до ціни їх придбання.
  Справа в тому, що ціна облігацій на фінансовому ринку (як і акцій приватних компаній) не є сталою, а може коливатись. Тому прибуток, який отримує тримач державного паперу, залежить не лише від його відсоткової ставки, але й від ціни, за яку цей папір було придбано. Якщо позначити номінал облігації, як np, відсоткові виплати по ній - як int, а ціну придбання - як pr, то дохідність (Yield) цієї облігації:

  Yield = ((1 + int)*np - рr) / рr.

  Цілком очевидно, що дохідність облігацій обернено пропорційна їх ціні. У той же час, зміна курсу валюти країни, як правило, прямо пропорційна зміні дохідності облігацій, емітованих цією країною.

  Політика центробанків
  Облікові ставки – це не єдиний (хоча й один з найважливіших) інструмент впливу центробанків на фінансовий ринок (а отже, і на курси валют). З поміж інших таких інструментів найважливішим є, напевне, регулювання рівня ліквідності (тобто, простіше кажучи, кількості грошей на ринку). Очевидно, що збільшення кількості тієї чи іншої валюти в обігу веде до зниження її курсу (та навпаки). Основними методами впливу на рівень ліквідності є випуск та викуп державних облігацій, а також зміни норм резервування для комерційних банків.
  Саме через масштабний викуп державних цінних паперів за кошти Центробанку і проводяться так звані «операції кількісного пом’якшення», які надають ринкам додаткову ліквідність (одночасно, як правило, знижуючи курс відповідної валюти).

  Індекси виробництва та ділової активності.
  Не дивлячись на те, що в останні десятиліття об’єми активів фінансового ринку набагато перевищили об’єми активів «реальної» економіки, економічні фактори продовжують грати неабияку роль на фінансових ринках (і валютному – зокрема). Для відображення стану реального сектору економіки використовуються дві групи показників.

  Це, по-перше, статистичні відомості про ситуацію в різних економічних галузях, як то:
  Промислове виробництво (IP, Industrial Production)
  Замовлення на товари довгострокового використання (DGO, Durable Goods Orders)
  Роздрібні продажі (Retail Sales)
  Отримані дозволи на будівництво (Building Permits)
  Продажі нового та існуючого житла (New and Existing Home Sales)
  тощо.

  По-друге, це різноманітні індекси, що обчислюються експертними групами та економічними дослідними організаціями, як то:
  Індекс ділової активності (PMI, Purchasing Managers Index)
  Індекс очікувань споживачів Мічіганського університету (Consumer Sentiment Index) – для США
  Індекс економічних настроїв ZEW – для Європи
  Індекс споживчої довіри (Consumer Confidence)
  тощо.
  Особливістю індексів є те, що вони, у більшості своїй, є випереджаючими індикаторами. Тобто, дають не стільки оцінку існуючої ситуації, скільки прогнози на її майбутній розвиток.

  Наостанок варто зазначити, що однією з основних складнощів фундаментального аналізу є те, що макроекономічні фактори впливають на ринок не окремо, кожний сам по собі, а у сукупності з багатьма іншими. Тому ніколи не варто, плануючи торгову стратегію, повністю покладатися на прогнозовану реакцію ринку на ту чи іншу подію, новину чи опубліковане значення того чи іншого індикатора. Завжди треба розглядати ситуацію у сукупності всіх важливих макроекономічних факторів, яки можуть мати на неї вплив.

  ====================
  Автор статті: Infospacer
  Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
  Цитувати Цитувати

 2. Наступні 2 користувачів подякували Infospacer за цей корисний допис:

  bgt (19-01-2015),Vergius (25-11-2014)

 3. #2
  Досвідчений Аватар bgt
  Створено
  грудень 2014
  Місце
  Західна Україна
  Дописи
  689
  Подякував
  159
  157 Подяк в 128 Дописах
  Infospacer, це ви по економічному календару вказали важливі показники?
  Просто є ще ще й середньої важливості та низької. Вони вже набагато менше впливають.
  Цитувати Цитувати

 4. #3
  Адміністратор Аватар bvn
  Створено
  липень 2014
  Місце
  Полтава, Україна
  Дописи
  3,096
  Подякував
  1,821
  1,484 Подяк в 854 Дописах
  Quote Написав bgt Перегляд Допису
  Infospacer, це ви по економічному календару вказали важливі показники?
  Наскільки я розумію, автор вказав ті, що найбільший вплив мають на ринок.

  Quote Написав bgt Перегляд Допису
  Просто є ще ще й середньої важливості та низької. Вони вже набагато менше впливають.
  Він, я думаю, в курсі, просто об’єм статті не дозволяє розкрити всі показники.

  А Ви, якщо хочете, можете доповнити тему, описуючи інші показники. Невдовзі ми встановимо хак "корисних повідомлень" і тоді зможемо ці описи додати до першого допису теми. Це було б набагато корисніше, замість набивки кількості дописів загальними фразами ні про що
  Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
  Цитувати Цитувати

 5. Наступні користувачі подякували bvn за цей корисний допис:

  bgt (20-01-2015)

 6. #4
  Досвідчений Аватар bgt
  Створено
  грудень 2014
  Місце
  Західна Україна
  Дописи
  689
  Подякував
  159
  157 Подяк в 128 Дописах
  bvn, буду добавляти інші менш важливі.

  Зміна обсягу продажів нових транспортних засобів.

  3міна в кількості проданих за місяць нових автомобілів. Прискорення темпу приросту сприятливо для валюти, демонструючи зростання споживчої активності.

  Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей.


  3міна рівня завантаження виробничих потужностей в країні. Приріст відображає підвищення вироблення підприємств, що є сигналом посилення економіки. Показник важливо розглядати в парі з пром. виробництвом. Якщо без зростання останнього збільшується навантаження, то це сигнал скорочення самих потужностей, що в цілому не дуже сприятливо в довгостроковій перспективі.
  Цитувати Цитувати

 7. Наступні користувачі подякували bgt за цей корисний допис:

  bvn (20-01-2015)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Права у Розділі

 • Ви не можете створювати нові теми
 • Ви не можете писати відповіді
 • Ви не можете робити вкладення
 • Ви не можете правити ваші дописи
 •